Justyna
Hołosyniuk
Tłumacz języka francuskiego

Justyna Hołosyniuk - Tłumacz języka francuskiego

Justyna
Hołosyniuk
Tłumacz języka francuskiego

Telefony kontaktowe:
+48 512 770 953
+33 638 624 173
E-mail:
justyna@dobre-tlumaczenia.pl
jholosyniuk@yahoo.fr
SKYPE:
jholosyniuk
GG:
1808496

Etapy składania zamówienia:

  1. Przesłanie tekstu do tłumaczenia mailem (w formie Word, Excel, PDF lub skanu) lub tradycyjną pocztą.

    Wysłany tekst powinien stanowić wersję ostateczną.
    Nanoszenie poprawek do oryginału w trakcie tłumaczenia zwiększa ryzyko wydłużenia się czasu pracy tłumacza oraz ryzyko powstania błędów.

  2. Natychmiastowa wycena i ustalenie terminu wykonania tłumaczenia.
  3. Przy dużych zleceniach konieczność wpłacenia zaliczki.
  4. Przekazanie tłumaczenia po wpłaceniu przez klienta pełnej kwoty na konto wskazane przez tłumacza.

    Wpłata może zostać dokonana również w późniejszym terminie na zasadach określonych wcześniej w umowie.